Veien til golf kurs!
Vi arrangerer VTG kurs etter behov. Meld interesse her!
Kontakt oss:
Giske Golfklubb, Nørestranda 81, 6040 Vigra. E-post, post@giskegolf.no. Styreleder Egil Valderhaug, mobil 97670501.
Golfonline Logo
Brukernavn

Passord


Hjelp til login?
Glemt passord?
Startsida
Baneguide
Turneringer
Medlemsskap
Styre og komiteer
Klubbmester
Hole in One
Kontakt oss
Bildegalleri
Linker
Artikkel forfattere
Arkiv
Oppdatert 13.02.2024 av Daniel Giske. Publisert 13.02.2024 av Daniel Giske
Standard saksliste. De som har andre saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må sende det til styret innen rimelig tid.
Mvh Styret
Publisert 24.08.2023 av Daniel Giske
Årets klubbmesterskap ble gjennomført i strålende vær på en innbydende bane.
Klubbmestere ble Aleksander Holm i herreklassen og Ruth Roald i dameklassen.
Publisert 24.08.2023 av Daniel Giske
Årets klubbmesterskap ble gjennomført i strålende vær på en innbydende bane.
Klubbmestere ble Aleksander Holm i herreklassen og Ruth Roald i dameklassen.
Oppdatert 14.07.2023 av Daniel Giske. Publisert 14.07.2023 av Daniel Giske
Vi prøver ut robotklipper på hull 4 frem til til midten av august. Den vil gå hele døgnet, og vi har bedt om at spillerne hensyntar klipperen. Vi har som intensjon å leie hele 4 klippere til hele 6-hulls banen.
Publisert 01.02.2023 av Daniel Giske
Standard saksliste. De som har andre saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må sende det til styret innen 15. februar.
Styret
Publisert 10.11.2022 av Daniel Giske
Golfsimulatoren er klargjort for spill. Vi har oppgradert programvaren, kjøpt ny kraftig laser-prosjektor som gir et stjerne-klart bilde. Ny utslagsmatte er på plass. Det er en litt annen oppstart- og avslutningsprosedyre enn tidligere, og bruksanvisningen er oppdatert. Dessverre var det noen som ikke la nøkkelen til inngangsdøren på plass i kodeboksen etter bruk, slik at kommunen må skifte låsesylindrene på dører med samme nøkler. I ettertid har uvedkommende gjort hærverk og ødelagt kodeboksen for å komme inn i bygget. Følgelig blir det montert ny kodeboks ved ytterdøren og en ny ved døren inn til simulator-rommet med ulike nøkler. Ytterdøren blir kamera-overvåket (oppslag bli forskriftsmessig satt opp). Prisene er endret til kr 200,- pr time uavhengig av antall spillere, og skal betales til ny Vipps konto #776252. Alle spillere skal innskrives i oppmøteboken med antall timer brukt og betalt beløp.

Kontakt Egil på 97670501 for å få tilgang til lokalet og de nye kodene, samt evt en opplæring og bruk av systemet.
Oppdatert 19.05.2022 av Daniel Giske. Publisert 19.05.2022 av Daniel Giske
Treningsområdet i enden av parkeringsplassen har vi begynt å klippe lavere, og etter dressing og noe finpussing håper vi å kunne åpne dette i løpet av juni. Det blir putting-green med 4 eller 5 hull, chipping inn på green, og en liten bunker. Området er godt skjermet fra øvrig spille-aktiviteter.Torsdag forrige uke var det dugnad med bra oppmøte. Vi fikk ryddet rundt hele området, og gjort mange utbedringer på banen.
Oppdatert 19.05.2022 av Daniel Giske. Publisert 19.05.2022 av Daniel Giske
Vi har bygget inne ballmaskinen, og fått installert betalingsautomat på ball-maskinen hvor alle typer kort kan brukes. Vipps vil også bli tilgjengelig innen kort tid.

Det er innkjøpt 3000 nye gule range-baller.

Utslagsmattene blir skiftet i løpet av denne uke hvis været tillater det. Det er kjøpt samme type matter som på de nye tee-ene, og det skal kunne brukes peg direkte i mattene. Mattene blir lagt i løpende lengde på nytt tredekke, og vi er sikker på at dette blir en stor forbedring.
Oppdatert 19.05.2022 av Daniel Giske. Publisert 19.05.2022 av Daniel Giske
Klubbmester for 2021 var Anders Molnes (ingen damer deltok).
Oppdatert 19.05.2022 av Daniel Giske. Publisert 19.05.2022 av Daniel Giske
Klubbmestere for 2020 var Tommy Andre Roald og Lisbeth Fylling.
Oppdatert 19.05.2022 av Daniel Giske. Publisert 18.04.2022 av Daniel Giske
Mathias Frisvold fikk HIO på hull 5 på første runde, og gjentok bragden på andre runde på samme hull. Det er første gang i klubbens historie at samme person har greid 2 HIO på samme dag og på samme hull i påfølgende golfrunde. Datoen var 18.04.2022. Vi gratulerer hjerteligst for denne bragden.
Oppdatert 19.05.2022 av Daniel Giske. Publisert 12.03.2022 av Daniel Giske
Lars Even Sandnes Beite fikk hole in one 12.03.2022 på hull 1.
Publisert 01.03.2022 av Daniel Giske
Foreløpig saksliste følger denne melding.

De som ønsker andre saker behandlet på årsmøtet må sende slikt forslag til styret innen 14. februar 2022.
Oppdatert 19.05.2022 av Daniel Giske. Publisert 13.07.2021 av Daniel Giske
Karl Arne Austnes fikk hole in one 13.07.2021 på hull 1.
Oppdatert 19.05.2022 av Daniel Giske. Publisert 07.06.2021 av Daniel Giske
Anders Thunem fikk hole in one 07.06.2021 på hull 1.
Oppdatert 22.04.2021 av Daniel Giske. Publisert 22.04.2021 av Daniel Giske
Styret og alle komite-medlemmer ble gjenvalgt.

Planlagt utvidelse av parkeringsplassen er gjennomført, og vi har doblet antall parkeringsplasser. Området øst for parkeringsplassen er omarbeidet til et fint treningsområde med en stor green, chippe-område og en bunker. Elias Roald og Severin Inge Roald har stått for det meste av arbeidet i løpet av 14 hektiske dager. Grasfrø ble sådd i går, og forhåpentligvis kan området være klart for trening utpå høsten
Oppdatert 08.04.2021 av Daniel Giske. Publisert 08.04.2021 av Daniel Giske
Vi starter et lavterskel tilbud som passer alle golfere.
Hver Tirsdag kl 18:00 spilles en Slagturnering.

Oppstart Tirsdag 27-04
Om Corconreglene og været tillater.
Serien blir premiert med 3 beste på vår og høst, samt 3 beste totalt for året.
Det 6 beste rundene vår og høst teller.

Påmelding via Golfbox evt Ved fremmøte.

For spørsmål eller påmelding, kontakt Ronny Fylling.
Publisert 16.03.2021 av Daniel Giske
REFERAT ARSMOTE I GISKE GOLFKLUBB 16. MARS - 2021, KL. 1900
Sted: Gjosund
SAKSLISTE
1. Åpning av årsmotet
2. Godkjenning av stemmeberettigede
3. Valg av ordstyrer
4. Valg av referent
5. Valg av to medlemmer til a underskrive årsmøteprotokollen
6. Godkjenning av innkalling og saksliste
7. Årsmelding
8. Regnskap og kontrollkomiteens beretning
9. Fastsetting av kontingent for 2021
10. Budsjett for 2021
11. Valg
Styret, Kontrollutvalg, Valgkomite og utvalg
12. Avslutning

Sak 1: Apning av Årsmøtet
Styrets leder Egil Valderhaug åpnet og ønsket velkommen til årsmøtet.

Sak 2: Godkjenning av stemmeberettigede
15 stemmeberettigede ble godkjent.

Sak 3: Valg av ordstyrer
Egil Valderhaug ble enstemmig valgt som ordstyrer.

Sak 4: Valg av referent
Lars Haahjem ble enstemmig valgt som referent.

Sak 5: Valg av 2 medlemmer til å underskrive Årsmøteprotokollen
Reidar Roald og Ronald Arntsen ble enstemmig valgt til å underskrive årsmøteprotokollen.

Sak 6: Godkienning av innkalling av saksliste
Møteinnkalling og saksliste ble godkjent av Årsmøtet.

Sak 7: Årsmelding
Årsmeldingen ble opplest av møteleder og godkjent uten innsigelser.

Sak 8: Regnskap og revisors beretning
Regnskap og kontrollkomiteens rapport ble opplest og enstemmig godkjent.

Sak 9: Fastsetting av kontingentsatser for 2021
Styrets forslag om a beholds samme kontingentsatser, priser på spilleretter og greenfee som for 2020
ble godkjent av årsmøtet:
Kontingent / satser
Kategori
Senior / hovedmedlem 1700,-
Ektefelle / samboer 1300,-
Junior/Student/Pensjonist/Uføre 750,-
Barn av medlemmer til og med fylte 15 ar 0,-
Barn til og med 15 år 250,-
Fjernmedlem 750,-
Årsspillerett klubbmedlem 1300,-
Årsspillerett ektefelle / sambo 1300,-
Årsspillerett klubbmedlem junior 1000,-
Årsspillerett medlemmer i andre klubber 2000,-
Årsspillerett junior medlem i andre klubber 1000,-
Årsspillerett familie medlem i andre klubber 5000,-
Årsspillerett familie klubbmedlem 3300,-
Greenfee klubbmedlem & ektefelle / sambo 200,-
Greenfee gjestespiller andre klubber 250,-
Greenfee junior klubbmedlem 150,-
Greenfee junior medlem andre klubber 200,-
Greenfee senior medlem av AGK (om ny avtale inngås) 200,-
Leie av scooter 18 hull 100,-
Leie av golfsett 18 hull 50,-

Sak 10: Budsjett
Styrets forslag til budsjett for 2021 som inneholdt en moderat økning i både inntekter og utgifter i
forhold til regnskapet for 2020 ble gjennomgått og enstemmig vedtatt av årsmøtet.
Sak 11: Valg
Valgkomiteens forslag til nytt styre og komiteer ble enstemmig vedtatt og blir som folger:

Styre:
Egil Olgar Valderhaug styreleder for 1 år
Severin Inge Roald nestleder Ikke på valg
Frode Alnes sekretær for 2 nye år
Hanne Nedregaard kasserer for 2 nye ar
Christian Valderhaug styremedlem Ikke pa valg
Ruth Roald styremedlem for 2 nye ar
Lars Haahjem varamedlem for ett ar
Komiteer:

Veien til golf/hcp:

Reidar Roald
Lars Haahjem
Egil Valderhaug

Kontrollkomite:
Ronny Fylling
Magne Nygard
Terje Moines, varamedlem

Valgkomite:
Reidar Roald, formann
Dag Erik Jonsson
Tommy Andre Roald

Banekomite drift/vedlikehold:
Anders Thunem
Pal Moines
Anders Moines
Frode Alnes
Lisbeth Fylling

Sponsorkomite:
Christian Valderhaug
Ruth Roald

Turneringskomite:
Christian Valderhaug
Ronald Arntsen

Hjemmeside:
Daniel Giske

Facebook:
Christian Valderhaug

Golfbox:
Lars Haahjem

Sak 12: Avslutning
Det var ingen andre saker til behandling og årsmøtet ble formelt aysluttet ved at ordstyrer takket for
oppmøtet.

Vigra 30.03.21
Referent: Lars Haahjem
Publisert 16.03.2021 av Daniel Giske
Vanlige årsmøtesaker.

Forslag til nye saker på årsmøte må være styret i hende innen 23.02.2021.

Styret
Oppdatert 19.05.2022 av Daniel Giske. Publisert 14.03.2021 av Daniel Giske
Ruth Roald fikk Hole In One 14.03.2021 på hull 1.
Publisert 21.12.2020 av Daniel Giske
2020 nærmer seg slutten, og har vært et godt år for golfsporten generelt. Mange har begynt å spille golf
etter år med pause, og nye spillere har etablert seg i denne fantastiske sporten. Golfklubbene har greid å
tilpasse aktiviteten på banene til de gjeldende smittevern-anbefalinger vedr Covid-19, og har kunnet tilby
både kurs, opplæring, trening, spill og sosialt samvær på en trygg måte.

Giske Golfklubb har hatt samme utvikling med mange nye medlemmer. Vi har utviklet banen gjennom
året, og har i dagen en komplett 9 hulls-bane med noen krevende hull. Banen kan spilles på mange måter,
og er tilrettelagt for spillere på alle kvalifikasjons-nivå.
Det ble en hektisk periode tidlig vår hvor greenene på de siste tre hull ble ombygd og noe utvidet. Det er
gledelig å se at dette fikk et vellykket resultat, og disse greenene ble spillbare utpå høsten. Flere har
kommentert at dette må være av de vanskeligste greenene på våre kanter av landet.
Vi fått bygd ei flott ny verksted-garasje, som ble ferdigstilt i høst. Alt av utstyr og maskiner står under
tak, og plassen til å vedlikeholde maskinparken er betydelig forbedret.
Vi har fortsatt en del små-prosjektet som skal gjennomføres på banen i vinter og tidlig vår, og vil be om
litt dugnad i små grupper når været tillater det.

Vi ser med tilfredshet at mange fortsetter å spille på banen utover høsten/vinteren. Banen blir åpen for
spill med sommer-greener hele året, og det blir bare været som i korte perioder vanskeliggjør spilling.

Styret vil takke alle medlemmer for det dere bidrar med i utvikling av klubben, og en ekstra til de som
også har bidratt med dugnadsarbeid gjennom året. Vi er stolt av at vi fortsatt kan drifte klubben uten
ansatte og lønnsutgifter. Dette bidrar både til miljøet i klubben, og til at vi kan holde lave priser for
medlemskap og spilleretter, samt ha tilbud for barn og ungdom til gunstige vilkår.
Styret vil også takke alle spillere fra andre klubber som enten har kjøpt spillerett eller betaler greenfee for
interessen, og det dere bidrar med i utvikling og miljø i klubben vår.

Vi ønsker dere alle en GOD JUL og et GODT NYTT ÅR,
og ønsker alle velkommen på banen i 2021.
Styret.
Publisert 08.12.2020 av Daniel Giske
Fra og med i dag innfører vi fast booking av tee-time via Golfbox. Ved eventuell kø, blir flighter som er booket via golfbox prioritert først i køen.
Oppdatert 12.10.2020 av Daniel Giske. Publisert 12.10.2020 av Daniel Giske
Det har vært flere spørsmål om ansvar ved at golfballer på avveie treffer biler med skade på karosseri eller ruter, og evt. skade på bygninger av samme grunn.

I en nylig artikkel på Norsk Golf er dette godt beskrevet, og alle anbefaler å lese denne (gå inn å les på nettet). Kort gjengitt, må bileier få reparert skaden, og få dekket denne av sitt forsikringsselskap. Spiller er ansvarlig for å dekke egenandelen til bileier. Blir denne over kr 3000,-, kan spiller søke dekning hos Codan som er Golfforbundet forsikringsselskap for det overskytende beløp. De fleste selskap krever ikke tap av bonus, men skjer det er det bileiers kostnad.

Golfklubben er ikke ansvarlig hverken på utsiden av banen eller på parkeringsplassen. Plassen ved driving rangen er merket «parkering på eget ansvar», og selve parkeringsplassen er godt skjermet av trær. Således er en slik skadesak et forhold mellom skadegjører (spiller) og bil-/hus-eier, og koster spiller ca kr 3000,- om uhellet er ute.

Følg lenken til Norskgolf for og lese mer:
https://www.norskgolf.no/artikler/nyheter/feilslag-kan-koste-deg-3000-kroner
Oppdatert 12.10.2020 av Daniel Giske. Publisert 10.10.2020 av Daniel Giske
Lørdag 9. okt. ble den første turnering (best ball) spilt på 9-hulls banen i fint høstvær. Takk til alle deltagere som gjorde dagens turnering super på alle mulige måter ! Veldig bra deltagelse & utrulig gøy med 3 nye hull som var i bruk for første gang under turnering ⛳️🏌🏻‍♂️
Vinnerlaget besto av: Christian Valderhaug, Ronald Arntsen, Lars Haahjem & Pål Erik Vang.
Vi Gratulerer!

Banen er bra. Green 7, 8 og 9 er brukbare, men trenger neste vår for å komme på samme kvalitetsnivå som de øvrige. Disse tre greenene er både oppbygde og med mye ondulering, og er vanskeligere enn de øvrige. 9-hullsbane er mere krevende enn 6-hulls banen, og gir spillerne flere utfordringer og variasjoner. Alle hull unntatt tee 1 (har to) har tre tee-er, og har flere spillemåter. Vi har fått lagt disse inn i Golfbox, og ved å oppgi Giske GK 9-hullsbane, fremkommer alternativene. Nye scorecard blir forhåpentligvis trykket neste uke.

Vi oppfordrer alle til å prøve de ulike alternativene, og oppleve å få brukt mange av køllene i bag-en på en litt mere spennende bane. Vi vil ha banen åpen hele året.
Publisert 26.04.2020 av Daniel Giske
Vi var 20 stk på lørdagens dugnad, og fikk gjort mye. Alle dreneringsgrøfter ble igjen-lagt med duk, rør, og singel. Gangvei på 6-ern ble forlenget forbi et vått område. Bunkere ble ryddet og påfyll sand. Fairwayer er reparert for oppslått torv og i-sådd. Hele området ble ryddet for rusk. Klubbhuset ble vasket og desinfisert, samt alle korgene til driving-rangen. Stort skylle kar med klora vann klargjort, slik at brukerne kan dypp korgene i kloret vann etter bruk.
Det er lagt opp ute-kran for påfylling av drikkevann.
Greenene på hull 7, 8, og 9 må dessverre utbedres. Øvre jordlag inneholder for mye småstein, og vi tar av graset maskinelt, fyller på 10 cm jord-sand, legger på igjen graset renset for småstein, dresser ujevnheter, gjødsler og vanner. Greenene utvides noe. All sand er fremkjørt til greenene.
Green hull 8 ble nesten ferdig under dugnaden.
Det vi gå ca en måned før vi har greenene spilleklar, og vil anlegge vinter-greener frem til dette. Vi vil begynne å slå fairwayene på 7, 8 og 9 med fairway-klipper, slik at de får gradvis ønsket kvalitet innen greenene er spilleklar.
Oppdatert 22.04.2020 av Daniel Giske. Publisert 25.04.2020 av Daniel Giske
Bana blir stengt frem til dugnaden er over, senest kl. 16.00

Vi oppfordrer alle medlemmer og spillere til å møte opp på "vår" dugnad førstkommende Lørdag kl. 10

Ta med Trillebåre, Rive, Gravse, Spade, o.l.

Følgende skal gjøres.

1 Legge igjen grøfter på 1, 4, 7 og 8 med ilegging av duk, rør og singel. samt knuse torvene og rake utover.

2 Trille, jamne utover jord/sand på Fairway 7, 8

3 Rake/rydde bunkere, utlegging/påfylling av sand.

4 Rydde på og rundt banen for søppel.

5 Samle samme plugga baller på drivingrange

6 .............Banekomiteen
Publisert 20.04.2020 av Daniel Giske
Da er banen gjort Hcp-tellende etter reglene som kom i dag. Nye instrukser er hengt på klubbhus-døren, og alle skal gjøre seg kjent med disse.
Oppdatert 01.04.2020 av Daniel Giske. Publisert 01.04.2020 av Daniel Giske
Gladnyhet - banen åpnes for spill fra og med i dag!
Vi minner om retningslinjene fra helsedirektoratet om avstand, putting med flagget, o.s.v. skal følges.
Publisert 23.03.2020 av Daniel Giske
Vi åpner så snart myndighetene tillater det.
Oppdatert 20.01.2020 av Daniel Giske. Publisert 20.01.2020 av Daniel Giske
Banen er åpen gjennom hele vinteren med sommer-greener.

Golfsimulatoren er plassert på Gamle Valderøy Barneskule (gym.salen) og kan bookes på Golfbox. Opplæring blir gitt.
Oppdatert 20.01.2020 av Daniel Giske. Publisert 15.12.2019 av Daniel Giske
Vanlige årsmøtesaker.


Oppdatert 18.07.2019 av Daniel Giske. Publisert 18.07.2019 av Daniel Giske
Våre tre nye hull åpnes nå til helgen for spill, slik at det kan spilles 9-hulls runder.

Banen ble slopet 16. juli, og slope-tabellene vil foreligge om ca tre uker. Golfforbundet var godt fornøyd med banen og hvorledes straffeområdene var blitt merket. De vurderte de tre nye hullene som krevende og spennende.

Avstandsmålene er pr 50 m fra midt på green. Banen får tee-er med tall-angivelser, og vil få 5 ulike hcp-tellende spillemåter, tee 61, tee 37, tee 33, tee 39 og tee 35. De to siste er kombinasjon 61/37 og 37/33, og blir anbefalt spillemåte. Det blir da 18 ulike utslag på en 18-hulls runde. I tillegg kan det fortsatt spilles 6-hulls runder fra ulike tee-er. Lengder, indeks og lokale regler ligger i greenfee-boden og på hjemmesiden/facebook. Scorecard blir laget når slope-tabellene er mottatt.

Selv om de tre nye hullene ikke er oppe på den kvalitet som øvrig del av banen, har vi besluttet å åpne 9-hulls banen med de ulemper spillerne vi møte.

Greenene er dresset og klippet ned til 6 mm. Greenene vil den første måneden ikke være i ønsket stand, og først utover høsten vil kvaliteten bli brukbar. Fairwayene blir gradvis klippet kortere, og det vi ta ca ett år før vi kan klippe så langt ned at vanlig trill kan påregnes. I denne fasen kan ballen plasseres innenfor 1-en kølles avstand.

Etter uthulling på hull 9 skal en returnere til klubbhus/tee 10 via høyresiden av spillefeltet til hull 8 (vær obs på eventuelle utslag fra tee). DET ER IKKE TILLATT Å GÅ OVER GÅRDSTUNET. Vi har et godt forhold til grunneier og naboene, og ber om at alle bistår oss i å bevare dette.

Styret og banekomiteen vil takke alle som har bidratt i den betydelige dugnads-innsats som er nedlagt i anleggelsen av de tre nye hullene, og oppgradering/drenering av resten av banen. Dette markerer et stort fremskritt for klubben, og vi håper og tror at banen blir attraktiv for spillere på alle nivå. Med vår sentrale beliggenhet, og med så mange muligheter å spille banen på, håper vi å bidra til et løft for den lokale golfinteressen.

NB!
Se vedlegg for lokale regler og oppmåling/indeks.
Oppdatert 08.07.2019 av Daniel Giske. Publisert 09.07.2019 av Daniel Giske
Tirsdag 09 kl. 17.

Stiller nok folk opp og jobber, blir banen klar til spill like etter dugnaden.


Dette skal gjøres:

- Sette opp gjerder.

- Finplanering og såing.

- Kantslåing

- Sette opp Staker, etc

- Montere utslagsmatter på teer.


Håper flest mulig kan møte så "NYE BANEN" blir klar.


Ta med nødvendig utstyr, jernrive, trillabåre, spade, grafse, kantklippere, hammer, etc.

MVH
BanekomiteenVed spørsmål kontakt:Severin Roald 41411520

Per Skarset 93236718

Egil Valderhaug 97670501

Anders Thunem
Publisert 19.06.2019 av Daniel Giske
Stor dugnad der dette skal gjøres:


- Bunkerene må vi fylle sand i.
- Plassere ut Røde, Hvite, Gule og Blå Staker.
- Finplanering og såing.

- Sette opp gjerder og grind.

- Kantklipping.


Ta med nødvendig verktøy.

Håper flest mulig kan møte så "NYE BANEN" blir klar.


Banekomiteen.
Publisert 24.05.2019 av Daniel Giske
Styret vedtok i møte 21.05.19 å utsette åpningen av de tre nye hullene (7, 8 og 9) til i månedsskiftet juni-juli.

Den kalde perioden i mai har redusert gras-veksten, og fairway-er og greener er ikke i ønsket tilstand. Vi både gjødsler og slår greener og fairway jevnlig, og forventer god vekst fremover. Greenene dresses med sand og klippes forsiktig ned til vanlig nivå for greener.

Det blir noen få dugnader fremover for ferdigstillelse av tee-er, gangveier til tee-er, oppsetting av gjerder, planering av større ujevnheter på fairway, innfylling av bunkersand, og generell finpuss på hele området.
Oppdatert 02.05.2019 av Daniel Giske. Publisert 08.05.2019 av Daniel Giske
Om noen kan møte før er det selvfølgelig velkomment!

Det som skal gjøres:

- Sette opp gjerder.

- I bunkerene må en renske kantene og legge ned duk før ifylling av sand.

- Finplanering og såing.

- Bygge bruer og gangveier.

- Plassere og montere Tee´r.

Håper flest mulig kan møte så "NYE BANEN" blir klar.


Banekomiteen.

Oppdatert 09.04.2019 av Daniel Giske. Publisert 09.04.2019 av Daniel Giske
Foreløpig turneringsliste for 2019!

5 Mai - Åpningsturnering Stableford

16 Juni - Slag brutto / netto

28 Juli - Stableford

25 August - Klubbmesterskap Dame / Herre

18 September - Texas Scramble

20 Oktober - Stableford

Det vil også bli annonsert en turnering når vi åpner de 3 nye hullene over veien. Datoen for denne kommer vi tilbake til.
Oppdatert 28.03.2019 av Daniel Giske. Publisert 21.03.2019 av Daniel Giske
Det er utført dreneringsarbeider fra bunker hull 4, langs venstresiden av fairway hull 4, og langs høyresiden av fairway hull 5 og opptil tee hull 6.

I forbindelse med åpningen av 9-hulls banen (3 nye hull) vil banen bli slopet, og hull 1 får to tee-er, mens øvrige 8 hull får 3 tee-er som gjør at en 18 hulls runde blir spilt fra 17 forskjellige tee-er.

Trærne mellom fairway 3 og 4 er plantet og ferdig bardunert.

Det vil bli dugnader i tiden fremover for å ferdigstille 9 hulls banen, og vi håper på god respons når vi forespør medlemmene. Passer det ikke den aktuelle dag, så hadde det vært fin å bytte med andre.
Oppdatert 28.02.2019 av Daniel Giske. Publisert 28.02.2019 av Daniel Giske
Vi har startet sluttspurten på baneutvidelse til en 9 hulls bane, og det vil bli innkalt til forskjellige dugnader i tiden fremover. Det planlegges baneåpning 1. juni med en åpningsturnering.
Oppdatert 28.02.2019 av Daniel Giske. Publisert 28.02.2019 av Daniel Giske
Årsmøtet vil bli avholdt Onsdag 6. mars, kl 19.00 i klubblokalet på Gjøsund.

STED: Klubblokalet på Gjøsund
TID: Onsdag 6. Mars 2019 kl 19.00
Oppdatert 02.03.2018 av Marius Øverås. Publisert 02.03.2018 av Marius Øverås
Det avholdes årsmøte i klubblokalet på Gjøsund, Torsdag 8. mars, kl 19.00.
Her skal blant annet baneutvidelsen fra 6 til 9 hull vedtas.
Oppdatert 04.08.2017 av ukjent. Publisert 04.08.2017 av ukjent
20/8 - Stableford
10/9 - Klubbmesterskap brutto/netto slag
8/10 - Scramble
Oppdatert 12.09.2016 av ukjent. Publisert 11.09.2016 av ukjent
Da er klubbmesterskapet vel overstått med flott bane og gode scorer ⛳️
Resultat:
Herrer
1. Frode Alnes
2. Marius Øverås
3. Christian Valderhaug

Damer
1. Tone Furnes
2. Ruth Roald

Longest drive dame : Tone Furnes
Longest drive herre : Christian Valderhaug
Closest to pin : Anders Molnes

Vi gratulerer alle vinnere ⛳️
8 Alexander Holm og 7 andre
Publisert 01.09.2016 av ukjent
Turneringer høst 2016 !

11. September - klubbmesterskap (brutto/netto) kun for medlemmer av Giske Golfklubb

2. Oktober - Slagturnering (netto slag).

16. Oktober - Texas Scramble

Alle turneringer starter kl 11 . Påmelding via golfbox eller oppmøte for registrering seinest kl. 10:15
Oppdatert 09.05.2016 av Marius Øverås. Publisert 09.05.2016 av Marius Øverås
Sesongen 2016 er i full gang, og det er på høy tid å børste støv av svingen!
Oppdatert 18.04.2016 av ukjent. Publisert 14.04.2016 av ukjent
Her lages det nytt vannhinder på hull 1,

Også hull 4 og fem har blitt forandret
Oppdatert 06.04.2016 av ukjent. Publisert 02.07.2014 av ukjent
Vi gjennomfører løpende kurs for nybegynnere ”Veien til Golf”,
Norges billigste tilbud, og kurset koster kr 1700,- inkludert medlemskap og fri spillerett for 2016
Oppdatert 06.04.2016 av ukjent. Publisert 16.04.2012 av ukjent
Oppfordring alle medlemmer

Vi oppfordrer alle medlemmer til å logge seg på GolfBox og Min Profil for å sjekke om at registrerte personopplysninger stemmer. Vi oppfordrer også alle til å krysse av for at klubbene kan kontakte der på epost.

Vi går et spennende år i møte med mange fine turneringer og mye nytt kan skje når det gjelder nye banen, Det er viktig for klubben at vi kan nå de fleste når vi har viktig informasjon å dele derfor oppfordre vi dere til å krysse av for at klubben kan send dere epost. Det er kun viktige meldinger og turnerings nytt som vil bli sendt til dere.


Styret ønsker alle nye og ”gamle” medlemmer en ny fin golfsesong!
Oppdatert 06.04.2016 av ukjent. Publisert 23.03.2011 av ukjent
Greenfee:
Medlemer uten spillerett kr 150
Medlemer i Ålesund Golfklubb kr 150
Alle andre kr 200

Medlemskap:
Ungdom opptil 21 år og studenter: kr 750,-
Senior 20-66 år: kr 1.700,-
Ektefelle : kr 1.300.-
Pensjonist: kr 750,-
Fjenmedlemsskap. kr 750,-

Gjelder alle medlemer i Giske Golfklubb:
Spillerett 2016: kr 1.000,-

Spillerett til medlemer i Ålesund golfklubb kr 1500

Tilbud til nye spillere kurs ,spillerett og medlemskap kr 1700Oppdatert 20.01.2021 av Daniel Giske. Publisert 12.03.2011 av ukjent
Giske Golfklubb gratuler med Hole In One :

22.12.2020 Hull 5 Dag Erik Jønsson
21.04.2020 Hull 2 Ådne Harr
15.05.2019 Hull 5 Magne Nygård
07.04.2019 Hull 5 Kenneth Borgen
18.03.2019 Hull 5 Tor Samseth
18.06.2018 Hull 5 Anders Molnes
11.03.2018 Hull 5 Arne Farstad
10.04.2017 Hull 2 Arne Farstad
21.07.2014 Hull 1 Ronny Fylling
05.07.2014 Hull 2 Erlend Synnes Skjong
25.08.2013 Hull 5 Svein Ove Grimmen
01.09.2012 Hull 1 Frode Alnes
17.01.2012 Hull 1 Per Martin Bjartan
25.07.2011 Hull 2 Terje Molnes
13.07.2011 Hull 1 Mary Kaluki Holen
15.05.2011 Hull 5 Anders Thunem
03.05.2011 Hull 2 Bjørn Furnes
25.07.2010 Hull 1 Tone Furnes
05.04.2010 Hull 5 Edvin Stømsholm
13.05.2009 Hull 5 Eli Rørvik
28.04.2009 Hull 1 Linda Jangaard
06.05.2008 Hull 5 Alexander Holm
18.05.2008 Hull 5 Anders Molnes
01.09.2007 Hull 5 Ruth Roald
19.08.2007 Hull 1 Astrid Skjong
27.09.2005 Hull 1 Stig Unnar Alnes

banekomiteen
Oppdatert 21.03.2019 av Daniel Giske. Publisert 21.03.2019 av Daniel Giske
Det har blitt valgt ny komite for Veien til Golf kurs og HCP for 2019.

Medlemmene er som følger:
Reidar Roald
Lars Haahjem
Egil Valderhaug
Oppdatert 21.03.2019 av Daniel Giske. Publisert 21.03.2019 av Daniel Giske
Det har blitt valgt nytt styre og komiteer på årsmøtet.
Publisert 21.03.2019 av Daniel Giske
Det har blitt valgt ny turneringskomite for 2019.
Publisert 21.03.2019 av Daniel Giske
Det har blitt valgt ny banekomite for 2019.
Publisert 06.04.2016 av ukjent
Nedslagsmerke på greenen skal repareres. Vis alle kan hjelp vår banemester i å reparere nedslags merker så vill alle få bedre forhold når vi spiller. All skal ha med greengaffel når de går en runde

Oppslåtte torver skal legges på plass og trakkes godt nedigjenn, trakk godt oppå slik den fester seg.

På forhand tusen takk
Oppdatert 24.02.2014 av ukjent. Publisert 24.02.2014 av ukjent
Golfsimulatoren er no flytta til Ytterland same inngang som Fole Godt. En kan reservere tid i Golfbox
Oppdatert 06.04.2016 av ukjent. Publisert 26.11.2010 av ukjent
Banen er åpen med ordinære greener hele året .

Det er no gode spille forhold og vi ønsker alle velkommen.

Til alle dere som er så gode å treffe greenen husk å reparer nedslagsmerket.
Artikkelen inneholder bildegalleri!
Ta kontakt for sponsoravtale Nordea Sparebanken Møre Ta kontakt for sponsoravtale Ta kontakt for sponsoravtale Ta kontakt for sponsoravtale