Veien til golf kurs!
Vi arrangerer VTG kurs etter behov. Meld interesse her!
Kontakt oss:
Giske Golfklubb, Nørestranda 81, 6040 Vigra. E-post, post@giskegolf.no. Styreleder Egil Valderhaug, mobil 97670501.
Golfonline Logo
Brukernavn

Passord


Hjelp til login?
Glemt passord?
Startsida
Baneguide
Turneringer
Medlemsskap
Styre og komiteer
Styre
Bane
Turnering / Fest
Valg
Veien til golf
Klubbmester
Hole in One
Kontakt oss
Bildegalleri
Linker
Artikkel forfattere
Arkiv
Publisert 01.02.2023 av Daniel Giske
Standard saksliste. De som har andre saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må sende det til styret innen 15. februar.
Styret
Publisert 01.03.2022 av Daniel Giske
Foreløpig saksliste følger denne melding.

De som ønsker andre saker behandlet på årsmøtet må sende slikt forslag til styret innen 14. februar 2022.
Publisert 16.03.2021 av Daniel Giske
REFERAT ARSMOTE I GISKE GOLFKLUBB 16. MARS - 2021, KL. 1900
Sted: Gjosund
SAKSLISTE
1. Åpning av årsmotet
2. Godkjenning av stemmeberettigede
3. Valg av ordstyrer
4. Valg av referent
5. Valg av to medlemmer til a underskrive årsmøteprotokollen
6. Godkjenning av innkalling og saksliste
7. Årsmelding
8. Regnskap og kontrollkomiteens beretning
9. Fastsetting av kontingent for 2021
10. Budsjett for 2021
11. Valg
Styret, Kontrollutvalg, Valgkomite og utvalg
12. Avslutning

Sak 1: Apning av Årsmøtet
Styrets leder Egil Valderhaug åpnet og ønsket velkommen til årsmøtet.

Sak 2: Godkjenning av stemmeberettigede
15 stemmeberettigede ble godkjent.

Sak 3: Valg av ordstyrer
Egil Valderhaug ble enstemmig valgt som ordstyrer.

Sak 4: Valg av referent
Lars Haahjem ble enstemmig valgt som referent.

Sak 5: Valg av 2 medlemmer til å underskrive Årsmøteprotokollen
Reidar Roald og Ronald Arntsen ble enstemmig valgt til å underskrive årsmøteprotokollen.

Sak 6: Godkienning av innkalling av saksliste
Møteinnkalling og saksliste ble godkjent av Årsmøtet.

Sak 7: Årsmelding
Årsmeldingen ble opplest av møteleder og godkjent uten innsigelser.

Sak 8: Regnskap og revisors beretning
Regnskap og kontrollkomiteens rapport ble opplest og enstemmig godkjent.

Sak 9: Fastsetting av kontingentsatser for 2021
Styrets forslag om a beholds samme kontingentsatser, priser på spilleretter og greenfee som for 2020
ble godkjent av årsmøtet:
Kontingent / satser
Kategori
Senior / hovedmedlem 1700,-
Ektefelle / samboer 1300,-
Junior/Student/Pensjonist/Uføre 750,-
Barn av medlemmer til og med fylte 15 ar 0,-
Barn til og med 15 år 250,-
Fjernmedlem 750,-
Årsspillerett klubbmedlem 1300,-
Årsspillerett ektefelle / sambo 1300,-
Årsspillerett klubbmedlem junior 1000,-
Årsspillerett medlemmer i andre klubber 2000,-
Årsspillerett junior medlem i andre klubber 1000,-
Årsspillerett familie medlem i andre klubber 5000,-
Årsspillerett familie klubbmedlem 3300,-
Greenfee klubbmedlem & ektefelle / sambo 200,-
Greenfee gjestespiller andre klubber 250,-
Greenfee junior klubbmedlem 150,-
Greenfee junior medlem andre klubber 200,-
Greenfee senior medlem av AGK (om ny avtale inngås) 200,-
Leie av scooter 18 hull 100,-
Leie av golfsett 18 hull 50,-

Sak 10: Budsjett
Styrets forslag til budsjett for 2021 som inneholdt en moderat økning i både inntekter og utgifter i
forhold til regnskapet for 2020 ble gjennomgått og enstemmig vedtatt av årsmøtet.
Sak 11: Valg
Valgkomiteens forslag til nytt styre og komiteer ble enstemmig vedtatt og blir som folger:

Styre:
Egil Olgar Valderhaug styreleder for 1 år
Severin Inge Roald nestleder Ikke på valg
Frode Alnes sekretær for 2 nye år
Hanne Nedregaard kasserer for 2 nye ar
Christian Valderhaug styremedlem Ikke pa valg
Ruth Roald styremedlem for 2 nye ar
Lars Haahjem varamedlem for ett ar
Komiteer:

Veien til golf/hcp:

Reidar Roald
Lars Haahjem
Egil Valderhaug

Kontrollkomite:
Ronny Fylling
Magne Nygard
Terje Moines, varamedlem

Valgkomite:
Reidar Roald, formann
Dag Erik Jonsson
Tommy Andre Roald

Banekomite drift/vedlikehold:
Anders Thunem
Pal Moines
Anders Moines
Frode Alnes
Lisbeth Fylling

Sponsorkomite:
Christian Valderhaug
Ruth Roald

Turneringskomite:
Christian Valderhaug
Ronald Arntsen

Hjemmeside:
Daniel Giske

Facebook:
Christian Valderhaug

Golfbox:
Lars Haahjem

Sak 12: Avslutning
Det var ingen andre saker til behandling og årsmøtet ble formelt aysluttet ved at ordstyrer takket for
oppmøtet.

Vigra 30.03.21
Referent: Lars Haahjem
Publisert 16.03.2021 av Daniel Giske
Vanlige årsmøtesaker.

Forslag til nye saker på årsmøte må være styret i hende innen 23.02.2021.

Styret
Oppdatert 20.01.2020 av Daniel Giske. Publisert 15.12.2019 av Daniel Giske
Vanlige årsmøtesaker.


Oppdatert 28.02.2019 av Daniel Giske. Publisert 28.02.2019 av Daniel Giske
Årsmøtet vil bli avholdt Onsdag 6. mars, kl 19.00 i klubblokalet på Gjøsund.

STED: Klubblokalet på Gjøsund
TID: Onsdag 6. Mars 2019 kl 19.00
Oppdatert 02.03.2018 av Marius Øverås. Publisert 02.03.2018 av Marius Øverås
Det avholdes årsmøte i klubblokalet på Gjøsund, Torsdag 8. mars, kl 19.00.
Her skal blant annet baneutvidelsen fra 6 til 9 hull vedtas.
Ta kontakt for sponsoravtale Nordea Sparebanken Møre Ta kontakt for sponsoravtale Ta kontakt for sponsoravtale Ta kontakt for sponsoravtale